برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شاعر:    کتاب:
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 31 شعر در ناظر و منظور وحشی بافقی

رسیدن آن گل نودمیده‌ی چمن رعنایی و سرو تازه رسیده‌ی گلشن زیبایی به مرغزاری که پنجه‌ی چنارش شاخ بیداد شکستی و آفتاب بلند پایه در سایه بیدش نشستی

سمند ره نورد این بیانان

 

بزد راه سخن زینسان به پایان

شماره شعر: 21 تعداد ابیات: 73 (147 مصراع)

رسیدن رسولان قیصر به زمین بوس شاه مصر کشور و حرف ناامیدی شنیدن و پا از سر بزم خسروی کشیدن و مقدمه‌ی جدال و آغاز قتال

صف آراینده‌ی این طرفه لشکر

 

چنین لشکر کشد کشور به کشور

شماره شعر: 22 تعداد ابیات: 116 (233 مصراع)

نامه جنون ناظر در کشتی و به طوق دیوانگی گردن نهادن

سلاسل ساز این فرخنده تحریر

 

کشد زینگونه مطلب را به زنجیر

شماره شعر: 23 تعداد ابیات: 32 (65 مصراع)

خواب دیدن منظور را و زنجیر پاره ساختن وصیت جنون در بیان مصر انداختن

نوا آموز این دلکش ترانه

 

پی خواب اینچنین گوید فسانه

شماره شعر: 24 تعداد ابیات: 40 (81 مصراع)

رسیدن ناظر به کوهی که سنگ و شیشه‌ی سپهر را شکستی و پلنگش در کمینگاه گردون نشستی

ز ره پیمای این صحرای دلگیر

 

به کوه افتد چنین آواز زنجیر

شماره شعر: 25 تعداد ابیات: 33 (67 مصراع)

گرمی شعله‌ی آفتاب در عالم فتادن و مرغ آبی از غایت گرما منقار از هم گشادن و رفتن شاهزاده از مصر به سبزه‌زاری که از لطف نسیم او روح مسیحا تازه گشتی و با فیض چشمه‌سارش خضر از آب زندگانی گذشتی

به جست و جوی آن مجنون گمنام

 

زند اینگونه گویای سخن گام

شماره شعر: 26 تعداد ابیات: 37 (75 مصراع)

رفتن شاهزاده منظور به شکار و باز را بر کبک انداختن و شام فراق ناظر را به صبح وصال مبدل ساختن

برد ره نکته ساز معنی اندیش

 

چنین ره بر سر گم کرده‌ی خویش

شماره شعر: 27 تعداد ابیات: 100 (201 مصراع)

آمدن ناظر و منظور به لشگرگاه اقبال و آگاهی شاه جهان‌پناه از صورت احوال و استقبال ایشان کردن و شرایط اعزاز بجای آوردن

دلا بر عکس ابنای زمان باش

 

به روز بینوایی شادمان باش

شماره شعر: 28 تعداد ابیات: 43 (87 مصراع)

عروس خیال از حجله‌ی اندیشه برون آوردن و او را در نظر ناظران جلوه دادن در تعریف بزمگاه سرور و صفت دامادی منظور

عروس نظم را جویای این بکر

 

چنین شد خواستگار از حجله‌ی فکر

شماره شعر: 29 تعداد ابیات: 91 (183 مصراع)

نشستن شاهزاده بر تخت شهریاری و بلند آوازه گشتن در خطبه‌ی کامکاری و در اختصار قصه کوشیدن و لباس تمامی بر شاهد فسانه پوشیدن

چنین از یاری کلک جوانبخت

 

نشیند شاه بیت فکر بر تخت

شماره شعر: 30 تعداد ابیات: 61 (123 مصراع)


تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
شاعر:    کتاب:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی