برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


بازگشت

این سوره مبارکه در شهر مکه نازل شده است و شامل 40 آیه می باشد.

الْقِيَامَة


﴿ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

سوگند به روز قیامت، ﴿1﴾ و سوگند به (نفس لوامه و) وجدان بیدار و ملامتگر (که رستاخیز حق است)! ﴿2﴾ آیا انسان مى‏پندارد که هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهیم کرد؟! ﴿3﴾ آرى قادریم که (حتى خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتب کنیم! ﴿4﴾ (انسان شک در معاد ندارد) بلکه او مى‏خواهد (آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت) در تمام عمر گناه کند! ﴿5﴾ (از این رو) مى‏پرسد: «قیامت کى خواهد بود»! ﴿6﴾ (بگو:) در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش درآید، ﴿7﴾ و ماه بى‏نور گردد، ﴿8﴾ و خورشید و ماه یک جا جمع شوند، ﴿9﴾ آن روز انسان مى‏گوید: «راه فرار کجاست؟!» ﴿10﴾ هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد! ﴿11﴾ آن روز قرارگاه نهایى تنها بسوى پروردگار تو است؛ ﴿12﴾ و در آن روز انسان را از تمام کارهایى که از پیش یا پس فرستاده آگاه مى‏کنند! ﴿13﴾ بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است، ﴿14﴾ هر چند (در ظاهر) براى خود عذرهایى بتراشد! ﴿15﴾ زبانت را بخاطر عجله براى خواندن آن ( قرآن) حرکت مده، ﴿16﴾ چرا که جمع‏کردن و خواندن آن بر عهده ماست! ﴿17﴾ پس هر گاه آن را خواندیم، از خواندن آن پیروى کن! ﴿18﴾ سپس بیان و (توضیح) آن (نیز) بر عهده ماست! ﴿19﴾ چنین نیست که شما مى‏پندارید (و دلایل معاد را کافى نمى‏دانید)؛ بلکه شما دنیاى زودگذر را دوست دارید (و هوسرانى بى‏قید و شرط را)! ﴿20﴾ و آخرت را رها مى‏کنید! ﴿21﴾ (آرى) در آن روز صورتهایى شاداب و مسرور است، ﴿22﴾ و به پروردگارش مى‏نگرد! ﴿23﴾ و در آن روز صورتهایى عبوس و در هم کشیده است، ﴿24﴾ زیرا مى‏داند عذابى در پیش دارد که پشت را در هم مى‏شکند! ﴿25﴾ چنین نیست (که انسان مى‏پندارد! او ایمان نمى‏آورد) تا موقعى که جان به گلوگاهش رسد، ﴿26﴾ و گفته شود: «آیا کسى هست که (این بیمار را از مرگ) نجات دهد؟!» ﴿27﴾ و به جدائى از دنیا یقین پیدا کند، ﴿28﴾ و ساق پاها (از سختى جان‏دادن) به هم بپیچد! ﴿29﴾ (آرى) در آن روز مسیر همه بسوى (دادگاه) پروردگارت خواهد بود! ﴿30﴾ (در آن روز گفته مى‏شود:) او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند، ﴿31﴾ بلکه تکذیب کرد و روى‏گردان شد، ﴿32﴾ سپس بسوى خانواده خود بازگشت در حالى که متکبرانه قدم برمى‏داشت! ﴿33﴾ (با این اعمال) عذاب الهى براى تو شایسته‏تر است، شایسته‏تر! ﴿34﴾ سپس عذاب الهى براى تو شایسته‏تر است، شایسته‏تر! ﴿35﴾ آیا انسان گمان مى‏کند بى‏هدف رها مى‏شود؟! ﴿36﴾ آیا او نطفه‏اى از منى که در رحم ریخته مى‏شود نبود؟! ﴿37﴾ سپس بصورت خون بسته در آمد، و خداوند او را آفرید و موزون ساخت، ﴿38﴾ و از او دو زوج مرد و زن آفرید! ﴿39﴾ آیا چنین کسى قادر نیست که مردگان را زنده کند؟! ﴿40﴾جستجوی بیشتر برای سوره قیامت

  جستجو در وب برای سوره قیامت
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای سوره قیامت
  جستجو در تصاویر برای سوره قیامت
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای سوره قیامت
  جستجو در فیلم ها برای سوره قیامت
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای سوره قیامت

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی