برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

تنضیمات این صفحه:

نمایش متن فارسی    نمایش متن عربی    نمایش متن فارسی و عربی


بازگشت

این سوره مبارکه در شهر مکه نازل شده است و شامل 50 آیه می باشد.

الْمُرْسَلَات


﴿ به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

سوگند به فرشتگانى که پى در پى فرستاده مى‏شوند، ﴿1﴾ و آنها که همچون تند باد حرکت مى‏کنند، ﴿2﴾ و سوگند به آنها که (ابرها را) مى‏گسترانند، ﴿3﴾ و آنها که جدا مى‏کنند، ﴿4﴾ و سوگند به آنها که آیات بیدارگر (الهى) را (به انبیا) القا مى‏نمایند، ﴿5﴾ براى اتمام حجت یا براى انذار، ﴿6﴾ که آنچه به شما (درباره قیامت) وعده داده مى‏شود، یقینا واقع‏شدنى است! ﴿7﴾ در آن هنگام که ستارگان محو و تاریک شوند، ﴿8﴾ و (کرات) آسمان از هم بشکافند، ﴿9﴾ و در آن زمان که کوه‏ها از جا کنده شوند، ﴿10﴾ و در آن هنگام که براى پیامبران (بمنظور اداى شهادت) تعیین وقت شود! ﴿11﴾ (این امر) براى چه روزى به تاخیر افتاده؟ ﴿12﴾ براى روز جدایى (حق از باطل)! ﴿13﴾ تو چه مى‏دانى روز جدایى چیست! ﴿14﴾ واى در آن روز بر تکذیب‏کنندگان! ﴿15﴾ آیا ما اقوام (مجرم) نخستین را هلاک نکردیم؟! ﴿16﴾ سپس دیگر (مجرمان) را به دنبال آنها مى‏فرستیم! ﴿17﴾ (آرى) این گونه با مجرمان رفتار مى‏کنیم! ﴿18﴾ واى در آن روز بر تکذیب‏کنندگان! ﴿19﴾ آیا شما را از آبى پست و ناچیز نیافریدیم، ﴿20﴾ سپس آن را در قرارگاهى محفوظ و آماده قرار دادیم، ﴿21﴾ تا مدتى معین؟! ﴿22﴾ ما قدرت بر این کار داشتیم، پس ما قدرتمند خوبى هستیم (و امر معاد براى ما آسان است)! ﴿23﴾ واى در آن روز بر تکذیب‏کنندگان! ﴿24﴾ آیا زمین را مرکز اجتماع انسانها قرار ندادیم، ﴿25﴾ هم در حال حیاتشان و هم مرگشان؟! ﴿26﴾ و در آن کوه‏هاى استوار و بلندى قرار دادیم، و آبى گوارا به شما نوشاندیم! ﴿27﴾ واى در آن روز بر تکذیب‏کنندگان! ﴿28﴾ (در آن روز به آنها گفته مى‏شود:) بى‏درنگ، به سوى همان چیزى که پیوسته آن را تکذیب مى‏کردید بروید! ﴿29﴾ بروید به سوى سایه سه شاخه (دودهاى خفقان‏بار و آتش‏زا)! ﴿30﴾ سایه‏اى که نه آرامبخش است و نه از شعله‏هاى آتش جلوگیرى مى‏کند! ﴿31﴾ شراره‏هایى از خود پرتاب مى‏کند مانند یک کاخ! ﴿32﴾ گویى (در سرعت و کثرت) همچون شتران زردرنگى هستند (که به هر سو پراکنده مى‏شوند)! ﴿33﴾ واى در آن روز بر تکذیب‏کنندگان! ﴿34﴾ امروز روزى است که سخن نمى‏گویند (و قادر بر دفاع از خویشتن نیستند)، ﴿35﴾ و به آنها اجازه داده نمى‏شود که عذرخواهى کنند! ﴿36﴾ واى در آن روز بر تکذیب‏کنندگان! ﴿37﴾ (و به آنها گفته مى‏شود:) امروز همان روز جدایى (حق از باطل) است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده‏ایم! ﴿38﴾ اگر چاره‏اى در برابر من (براى فرار از چنگال مجازات) دارید انجام دهید! ﴿39﴾ واى در آن روز بر تکذیب‏کنندگان! ﴿40﴾ (در آن روز) پرهیزگاران در سایه‏هاى (درختان بهشتى) و در میان چشمه‏ها قرار دارند، ﴿41﴾ و میوه‏هایى از آنچه مایل باشند! ﴿42﴾ بخورید و بنوشید گوارا، اینها در برابر اعمالى است که انجام مى‏دادید! ﴿43﴾ ما این گونه نیکوکاران را پاداش مى‏دهیم! ﴿44﴾ واى در آن روز بر تکذیب‏کنندگان! ﴿45﴾ (و به مجرمان بگو:) بخورید و بهره گیرید در این مدت کم (از زندگى دنیا، ولى بدانید عذاب الهى در انتظار شماست) چرا که شما مجرمید! ﴿46﴾ واى در آن روز بر تکذیب‏کنندگان! ﴿47﴾ و هنگامى که به آنها گفته شود رکوع کنید رکوع نمى‏کنند! ﴿48﴾ واى در آن روز بر تکذیب‏کنندگان! ﴿49﴾ (و اگر آنها به این قرآن ایمان نمى‏آورند) پس به کدام سخن بعد از آن ایمان مى‏آورند؟! ﴿50﴾جستجوی بیشتر برای سوره مرسلات

  جستجو در وب برای سوره مرسلات
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای سوره مرسلات
  جستجو در تصاویر برای سوره مرسلات
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای سوره مرسلات
  جستجو در فیلم ها برای سوره مرسلات
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای سوره مرسلات

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی