برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی آبادکرد

آبادکرد

بناکرده . معموره . آبادکرده . ساخته:
این نهال نشانده را مشکن
مکن آبادکرد خویش خراب .

مسعودسعد.

اشتباه تایپی این کلمه: Hfhn;vn

جستجوی بیشتر برای آبادکرد

  جستجو در وب برای آبادکرد
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آبادکرد
  جستجو در تصاویر برای آبادکرد
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آبادکرد
  جستجو در فیلم ها برای آبادکرد
  جستجو در لینکها برای آبادکرد
  جستجو در اخبار برای آبادکرد
  جستجو در دیکشنری برای آبادکرد
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آبادکرد
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آبادکرد

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی