برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 2,885 نتیجه یافته شده در جستجوی آ*

آ

اولین حرف الفبای فارسی

آب آسیا

آسیا که بزورِ آب گردد.

آباد شدن

عمران پذیرفتن .

آبانگان

نام روز آبان در ماه آبان است ، و آن روز عید آن ماه باشد.

آب بخش کن

مَقْسم و محل بخشیدن ِ آب . (اِخ ) نام محله ای بطهران ....

آآ

(کلمه آلمانی به معنی آب ) نام عده بسیاری از رودخانه های ممالک سلت و آلمان . نام رودخانه ساحلی فرانسه (دریای شمال ) که کشت و زرع سنتومر بدوست . طول آن 80 هزار گز....

آب آشنا

آنکه شناوری داند. آنکه معرفت بسباحت دارد. سباح . شناگر. (فرهنگ اسدی ): کسی کاندر آب است و آب آشناست از آب ار چو آتش بترسد رواست .ابوشکور....

آبادکرد

بناکرده . معموره . آبادکرده . ساخته: این نهال نشانده را مشکن مکن آبادکرد خویش خراب .مسعودسعد....

آبانگاه

نام فرشته موکل بر آب . (اِ مرکب ) نام روز دهم فروردین ماه ، و گویند اگر در این روز باران ببارد آبانگاه مردان است و مردان به آب درآیند و اگر نبارد آبانگاه زنان باشد و زنان در آب شوندو این عمل را بر خود شگون و مبارک دانند. (برهان )....

آب برز

نام شعبه ای از رود کارون .

جستجوی بیشتر برای آ*

  جستجو در وب برای آ*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آ*
  جستجو در تصاویر برای آ*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آ*
  جستجو در فیلم ها برای آ*
  جستجو در لینکها برای آ*
  جستجو در اخبار برای آ*
  جستجو در دیکشنری برای آ*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آ*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آ*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی