برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 5,280 نتیجه یافته شده در جستجوی ج*

جائر

از جور. ستمکار. (منتهی الارب ). جورکننده و ستمکار. (غیاث اللغات ). ستمکار. (دهار). ظالم . بیدادگر. ستمگر. ج ، جائرون ، جَوَرَه ، جارَة. آنکه از راه حق میل کند براه باطل . (غیاث اللغات ). گشته از راه . (ترجمان علامه جرجانی )....

جائف الصوت

از جیفان یمامه است . (منتهی الارب ).

جابانی

نام محلی است که در آنجا شاه اسماعیل با فرخ یسار جنگ کرده است . (تاریخ ادبیات ایران ادوارد برون ص 65).

جائری

ستمگری . بیدادگری: کسی را که بسترد آثار عدلش ز روی زمین صورت جائری را.ناصرخسرو.رجوع به جور شود....

جائف الوبیلی

از جیفان یمامه است . (منتهی الارب ).

جابتان

نام محلی است که در شعر اخطل و ابی صخر هذلی آمده است . (مراصدالاطلاع ). دو موضع است . (منتهی الارب )....

جائز

از ج َوَزَ. روا. روان . مباح . تشنه گذرنده بر قوم و بستان . (اِ) شاه تیر. (منتهی الارب )....

جا افتادن

بجای خود قرار گرفتن استخوان از جای بشده . استخوان جابجا شده بجای خود بازافتادن . دم کشیدن پلو یا غذای دیگر. نیک پخته شدن غذا: کوفته اش هنوز جا نیفتاده است ....

جابجا

فوراً. درحال . فی الفور. (اِ) مکان بمکان . محل به محل . نقطه بنقطه: من شده چون عنکبوت از پی آن دربدربانگ کشیده چو سار از پی این جابجا.خاقانی .آن حکیم خارچین استاد بوددست میزد جابجا می آزمود.مولوی .ارض مُجَوًّبه ; زمینی که بر آن جابجا باران باریده باشد....

جائزالخطا

آنکه از خطا مصون نباشد. آنکه دستخوش اشتباه و خطاست . غیر معصوم : آدمی جائز الخطاست . انسان جائز الخطاست .

جستجوی بیشتر برای ج*

  جستجو در وب برای ج*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ج*
  جستجو در تصاویر برای ج*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ج*
  جستجو در فیلم ها برای ج*
  جستجو در لینکها برای ج*
  جستجو در اخبار برای ج*
  جستجو در دیکشنری برای ج*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ج*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ج*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی