برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 6,550 نتیجه یافته شده در جستجوی ح*

حائت

بسیار نکوهنده . بسیار ملامت کننده . لَ_وّام . عذّال .

حائج

درختی است خاردار.

حائر

نعت فاعلی از حیرت . سرگردان . سرگشته . متحیر. حیران . مرد سرگشته که بیرون شدکار نداند. جای گرد آمدن آب . لاغر. نزار. مغاکی که در آن آب باران گرد آید در دشت و جز آن . جای پست . حَیر. بستان . ج ، حوران ، حیران . چربش گوشت . پیه . چربو. (اِخ ) کربلا، یا...

حائر ملهم

در یمامة است ، اعشی گوید:فرکن مهراس الی ماردفقاع منفوحة فالحائر.داودبن متمم بن نویرة درباره یوم ملهم گوید:و یوم ابی جزء بملهم لم یکن لیقطع حتی یذهب الذحل نائره لدی جدول البئرین حتی تفجرت علیه نحور القوم و احمرّ حائره .ابواحمد عسکری گوید: یوم حائر; روزی...

حائز

نعت فاعلی از حیازت و حوز. جامع: لیکون للمزید من فضل اللّه حائزاً و من الثواب بالقدح المعلی فائزاً. (تاریخ بیهقی ، نامه خلیفه القائم بامراللّه ).

حائش

درختان انبوه . و آن را واحد نیست .

حائص

ناقه ای که فحل بدو گشنی نتواند، ضیق اندام را.

حائض

نعت فاعلی از حیض . حائضة. زن خون دیده . زن ناپاک . زن بی نماز. زن حیض فتاده . عارِک . دارِس . ارهون . طامث . لک دیده .

حائض شدن

درس . دروس . طَمث . طهر. لک دیدن . خون دیدن . ناپاک شدن . حیض افتادن او را.

حائط

دیوار. جدار: دوستی ببرید زآن مخلص تمام رو به حائط کرد تا نارد سلام .(مثنوی ). دیوار باغ . کده . کنت . کند. ج ، حیطان ، حیاط. بستان دیواربست . ج ، حوائط: دریغ سی و سه پاره رز و دوازده ده دریغ حائط و قصر و زمین و انهارم .سوزنی . (ص ) طعامی حائط; طعامی...

جستجوی بیشتر برای ح*

  جستجو در وب برای ح*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ح*
  جستجو در تصاویر برای ح*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ح*
  جستجو در فیلم ها برای ح*
  جستجو در لینکها برای ح*
  جستجو در اخبار برای ح*
  جستجو در دیکشنری برای ح*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ح*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ح*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی