برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 9,391 نتیجه یافته شده در جستجوی خ*

خ

حرف نهم است از الفبای فارسی و هفتم از الفبای عربی و بیست و چهارم از الفبای ابجد و نام آن خاء است و در حساب جُمًّل ششصد بود و در حساب ترتیبی فارسی نماینده عدد نه و در حساب ترتیبی عربی نماینده هفت است . و آن از حروف روادف و از حروف خاکی است . (برهان قاطع...

خا

خای . نعت فاعلی از خائیدن . خاینده ، آنکه چیزی را بخاید: شکرخا. انگشت خا. رجوع به خائیدن شود. (اِ) گوی را گویند که آبهای کثیف چون آب مطبخ و زیرآب حمام بدانجا رود . (برهان ) (آنندراج ) (جهانگیری ). پارگین . (ناظم الاطباء)....

خائب

آنکه به مطلوب خود دست نیابد. (منتهی الارب ). مایوس و بی بهره . (غیاث اللغات ). نومید. ناامید. نمید. خائب و خاسر از اتباع است ....

خائباً

در حالت نومیدی در حالت یاس . در حالت دست نیافتن به مطلوب و در این حال با خاسراً آید: خائباً و خاسراً باز گشتند از ترمذ وز راه دز آهنین سوی سمرقند رفتند. (تاریخ بیهقی ص 474). خائباً و خاسراً به بغداد افتادند. (ترجمه تاریخ یمینی ص 287). خجل و پشیمان خائباً...

خائذ

سخت : امر خائذ لائذ; کار سخت و دشوار. (منتهی الارب ).

خائر

ضعیف . نعت است ازخیر، یعنی نیکو و گزیده و صاحب خیر. (منتهی الارب )....

خائص

اندکی از عطا. (منتهی الارب ).

خائض

(از: خوض ). دررونده در آب و جز آن . دررونده در حدیث و مشتغل بدان . (منتهی الارب )....

خائط

درزی . (آنندراج ) (منتهی الارب ).

خائع

... و نائع دو کوه است مقابل یکدیگر. (منتهی الارب ).

جستجوی بیشتر برای خ*

  جستجو در وب برای خ*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خ*
  جستجو در تصاویر برای خ*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خ*
  جستجو در فیلم ها برای خ*
  جستجو در لینکها برای خ*
  جستجو در اخبار برای خ*
  جستجو در دیکشنری برای خ*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای خ*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خ*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی