برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10,046 نتیجه یافته شده در جستجوی د*

داءالارض

صرع حقیقی . صرع ....

داءالشیوخ

اُبنه . داءالمشایخ .

دائر

گِردگَرد. گردنده . گردان . گردش کننده . (آنندراج ). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد اهل هیئت قوسی از مدار روزانه ستاره را نامند که در میان مرکز ستاره و دائره افق قرار دارد و عبدالعلی بیرجندی در هیئت فارسی گفته است : و از مدار یومی کوکب آنچه میان مرکز...

دائره زدن

حلقه بستن: بگرد هری حلقه بست آن سپاه چو هاله که زد دائره گرد ماه .هاتفی (از آنندراج ). زدن دورویه ; نواختن دایره ، ساز معروف ....

داءالاسد

جذام . (غیاث ) (آنندراج ) (ذخیره خوارزمشاهی ). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: داء اسد عبارت از جذام است . و وجه تسمیه آن است که شخص مبتلا به این بیماری چهره اش بچهره شیر (درنده معروف ) مانند شود و یا آنکه این مرض اکثر عارض شیر گردد. و شرح این بیماری...

داءالصفرة

بیماری تناسلی . بیماری زهروی ....

دائره ساختن

دائره کشیدن . دایره وار نوشتن نام امراء تا تقدم و تاخری متصور نشود: هر جا که بنام امرا دائره سازندزان دائره نام توشمارند نخستین .معزّی .و رجوع به دائره کشیدن شود....

داءالبطن

جوع گاوی . داءالذئب . فتنه عمیاء. درد شکم . شکم درد....

داءالضرائر

شر دائم .

دائرةالبروج

مدار کره زمین در حرکت سالانه بدور آفتاب . مدار سنوی زمین . مدار شمسی زمین .رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون ذیل دائرةالبروج شود....

جستجوی بیشتر برای د*

  جستجو در وب برای د*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای د*
  جستجو در تصاویر برای د*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای د*
  جستجو در فیلم ها برای د*
  جستجو در لینکها برای د*
  جستجو در اخبار برای د*
  جستجو در دیکشنری برای د*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای د*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای د*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی