برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,935 نتیجه یافته شده در جستجوی ذ*

ذ

حرف نهم است از حروف الفبای عرب و یازدهم از الفبای فارسی و بیست و پنجم از حروف ابجد و در حساب جمّل آن را به هفتصد دارند. و نام آن ذال است و گاه برای استواری ضبط ذال معجمة گویند و آن از حروف روادف و شمسیّة وارضیة یا ترابیة و مصمته و نیز از حروف مجزوم است...

ذابح

نعت فاعلی از ذبح . سربرنده . ذامط. ذبح کننده حیوان ماکول اللحم . بسمل کننده . گلوبرنده . (اِ) داغ گلوی ستور. یا آهن داغی است که بدان بر جانب گردن ستور داغ کنند. موی که میان بند سر و گردن و جای ذبح رُسته باشد. (اِخ ) سعد ذابح ; یکی از منازل قمر است و...

ذات الاثل

اثل نوعی گز است و صاحب نصاب گوید شوره گز. و ذات الاثل موضعی است در بلاد تیم اللّه بن ثعلبة و در این مکان میان طائفة تیم اللّه بن ثعلبه با بنی اسد جنگی روی داده است . وصخربن عمرو برادر خنساء بدانجا کشته شده است و کلمه ذات الاثل در اشعار عرب بسیار آمده...

ذآبت

مانند گرگ شدن در خبث و دها. رجوع به ذآبة شود.

ذابر

نعت فاعلی از ذَبر، استواردانش . استوار در علم .

ذات الاثیلة

نام موضعی است .

ذآف

ذاف . سرعت موت . موت ذُآف ; موت شتاب و زود کشنده . زهر هلاهل ....

ذابل

ذَوی ّ. پژمرده . ترنجیده . پلاسیده . لاغر. نزار. مَهزول . خشک شده از عطش مانند لب . قنّاذابِل ; دقیق لاصق باللیط. و فی المحکم ; لاصقاللیط. (تاج العروس ). نیزه باریک چسبیده پوست . ج ، ذُبُل ، ذُبّل ، ذَوابِل . و در نسخه ای از مهذب الاسماء آمده است : ذابل...

ذات الاخصاص

نام دیگر تنیس (جزیره ای به مصر) است .

ذآلة

گرگ. ذئب . ج ، ذئلان ، ذوُلان . (اِخ ) نام مردی است . و رجوع به ذوءاله و ذوءالة شود....

جستجوی بیشتر برای ذ*

  جستجو در وب برای ذ*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ذ*
  جستجو در تصاویر برای ذ*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ذ*
  جستجو در فیلم ها برای ذ*
  جستجو در لینکها برای ذ*
  جستجو در اخبار برای ذ*
  جستجو در دیکشنری برای ذ*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ذ*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ذ*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی