برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 21 تا 30 از 1,935 نتیجه یافته شده در جستجوی ذ*

ذا

از اسماء اشارت است برای مفرد و مذکر قریب . این مرد. ذو. هذا. و تثنیه آن ذان و ذین و جمع آن از غیر صیغه ، اولاء باشد.

ذات ابواب

موضعی است در باب القریتین براه مکه و آن قریه ای است طسم و جدیس را. یاقوت از اصمعی و او از ابوعمروبن العلاء روایت کند که گفت ، در ذات ابواب درمهائی یافت شد هر یک بوزن شش درهم و دو دانگ از دراهم ما. و من به یابندگان آن دراهم گفتم آنها را بمن دهید و بوزن...

ذات الاصابع

موضعی است . حسان بن ثابت انصاری گوید: عفت ذات الاصابع فالجواءالی عذراء منزلها خلاءدیارٌ من بنی الحسحاس قفرتعفیها الروامس و السماء.(المرصع)....

ذائب

نعت فاعلی از ذوب . گدازان . بخسان . (صحاح الفرس ). گدازنده . آب کننده . مذاب . آب شده: لحبک ذائب ابداً فوادی یخفف بالدّموع الجاریات .ابوالحسن محمدبن عمرالانباری .بعدت منک وقد صرت ذائباً کهلال اگر چه روی چو ماهت ندیده ام بتمامی .حافظ....

ذات اجدال

موضعی است نزدیکی بدر که رسول اکرم صلوات اللّه علیه هنگام رفتن بدر بدانجا نماز گزارد و عبیدبن حرث بن عبدالمطلب یکی از شهدای بدر نیز بدانجا مدفون است . (از المرصع).

ذات الاصاد

موضعی است از سرزمین شَرّبة، ردهه و قلتی یعنی مغاکی در کوه که آب در وی گرد آید، به دیار عبس میان هضب القلیب . و سباق میان داحس (اسب قیس بن زهیرالعبسی ) و غبراء (اسب حذیفةبن بدر الفزاری ) بدین جای بود و چون اسب قیس را بدغا و دغل از پیش رفتن مانع آمدند...

ذات احدال

موضعی است براه مکه در وادی موسوم به صفرا. و در سیر، ذات اجدال آمده است با جیم معجمة.

ذات الاصبع

رضیمه ای است یعنی سنگهای برهم چیده ای است به دیار عرب . (المرصع). و صاحب تاج العروس گوید: رضیمه ای است بنی ابی بکربن کلاب را و این قول اصمعی است و برخی گفته اند که در دیار غطفان است .

ذائد

نعت فاعلی از ذَود. سائق. راننده . دورکننده . ج ، ذَاءِدَة، ذُوًّد، ذُوّاد: رجل ذائد; مردی حامی حقیقت و دفّاع از عرض خویش . نام اسبی از نسل حرون ، فحل معروف ....

ذات احفار

موضعی است در شعر. و شاعر در وصف ابر گوید: القی علی ذات احفار کلاکله و شب ّ نیرانه و انجاب یاتلق.(المرصع)....

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی