برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 61 تا 70 از 1,935 نتیجه یافته شده در جستجوی ذ*

ذات السعیر

منزلی است نزدیک مدینه . و بلعمی در شرح غزوه انواط گوید: فصل در ذکر خبر غزو انواط: و این غزو را غزو انواط خوانند. پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم برفت و بر پایان کوهی شد و آن کوه را نام رضوی بود و همی رفت تا از حدّ یثرب بیرون شد و بحد تهامه درآمد و بمنزلی...

ذات البان

قال الطویقبن عاصم النمیری: عرفت لحبی بین منعرج اللوی و اسفل ذات البان مَبداً و محضراًالی حیث فاض المذنبان و واجهامن الرمل ذی الارطی قواعد عُقّرابهاکن اسباب الهوی مطمئنةو مات الهوی ذاک الزمان و اقصرا.قال - المذنبان - وادیان بذات البان . و بان من قری مصر...

ذات الجنب کاذب

ذات الجنب خفیف ....

ذات الخمار

موضعی است به تهامة. (منتهی الارب ). حمیدبن ثور گوید: و قد قالتا هذا جمیعی و ان یری بعلیاءاو ذات الخمار عجیب .(از المرصع) (معجم البلدان )....

ذات الرداة

پشته و زمین فرازی سرخ فام ببلاد نصر. (المرصع).

ذات السلاسل

رجوع به ابوعون عبدالملک در همین لغت نامه شود.

ذات البروج

یا سماء ذات البروج ، فلک هشتم است که بروج دوازده گانه را قدما در آن توهم کرده اند و آفتاب در هر ماهی از ماههای شمسی در یکی از این بروج جای دارد و بروج دوازده گانه اینها است : حمل ، ثور، جوزا، سرطان ، اسد، سنبله ، میزان ، عقرب ، قوس ، جدی ، دلو، حوت ....

ذات الجنب والریة

التهاب غشاء و ریه . ...

ذات الخنادع

داهیة.

ذات الرضم

موضعی بنواحی وادی القری و تیماء. (المرصع).

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی