برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 81 تا 90 از 1,935 نتیجه یافته شده در جستجوی ذ*

ذات السواسی

کوهی است بنی جعفربن کلاب را و اصمعی گوید: ذات السواسی شعبی است بنصیبین از ینوف یا آب راهه هاست که در ینوف میریزد. شاعر گوید: و ابصر ناراً بذات السواسی .(المرصع) (معجم البلدان )....

ذات البعل

زن شوهردار.

ذات الجیش

نام وادیئی است در یک منزلی مدینه طیبة میان ذوالحلیفة و برثان و در این ذات الجیش گلوبند ام المومنین عایشه بنت ابی بکر رضی اللّه عنها بگسیخت و برای تجسس دانه های آن رسول اکرم صلوات اللّه علیه امر بتوقف جیش فرمود و آیه تیمم نازل گردید. عروةبن اُذینة گوید:...

ذات الدبر

عقبه ای است به کوهی و گویند نام موضعی است و دَبرجماعت نحل است .

ذات الرقاع

نام قریه ای به نخیل . (المرصع). و کوهی است و در آن کوه جای جای سرخی و سیاهی و سپیدی است یعنی رقعه ها به الوان مختلف .

ذات السیب

رحبه ای است از رحاب اضم به حجاز. (المرصع) (معجم البلدان )....

ذات البهق

موضعی است و روبة گوید: شذب اخراهن عن ذات البهق. (الموشح ص 319).

ذات الحاذ

نام موضعی است و در شعر حجاج آمده است : امسی بذات الحاذ و الحذور. (المرصع) (معجم البلدان ).

ذات الدخول

پشته و زمین فرازی به دیار بنی سلیم: قعدت له ذات العشاء و دونه شماریخ من ذات الدخول و منکب .(از المرصع)....

ذات الرماح

موضعی نزدیک تبالة.

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی