برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 4,065 نتیجه یافته شده در جستجوی ز*

زآن

مخفف از آن . زان . رجوع به زان شود.

زا

در تداول بمعنی زایش .-سر زا رفتن ; مردن زن گاه بار نهادن . (نف ) مخفف زاینده . افزاینده : سخت زا.-نازا ; عقیم . ماده ای که بچه نیاورد. (ن مف ) مخفف زاییده .-تازه زا ; تازه زائیده . مولودی که تازه به دنیا آمده ....

زاب

بمعنی صفت باشد. (برهان ).

زابا

بلغت ژند و پاژند زر و طلا و زر سرخ باشد. (آنندراج ) (برهان قاطع) ....

زابات

نام رودی است . مولف ایران باستان آرد: یونانیها (پس از آن که چندی در شهر سنا یک منزلی رود دجله اقامت کردند) به رود زابات رسیدند. عرض آن رود چهار پلطر (تقریباً 127 متر) بود.در اینجا چهار روز ماندند. (ایران باستان تالیف حسن پیرنیا ج 3 ص 1048 و رجوع به ص...

زاباد

(بخشش ) یکی از کشندگان یوآش پادشاه . (دوم تواریخ ایام 24: 26). و در دوم پادشاهان 12: 21 یوزاکار خوانده شده است لکن اسم آخرین صحیح تر است . (قاموس کتاب مقدس ).

زابان

زابیان را زابان نیز گویند. (از اقرب الموارد). و رجوع به زابیان در همین لغت نامه شود.

زاب اسفل

نام دو رود است در عراق که هر دو را زاب اسفل خوانند. یکی رودی است که ازجبال سلق واقع بین شهر زور و آذربایجان سرچشمه گیردو از میان دقوقا و اربل عبور کند، فاصله مسیر این رود در این نقطه با زاب اعلی که آن نیز از مرز آذربایجان سرچشمه میگیرد دو تا سه روز راه...

زاب اصغر

شعبه ای از رود زاب است . حمداللّه مستوفی آرد: از سامره تا کرخ دو فرسنگ، از او تا جبلتا هفت فرسنگ، از او تا سودقانیه پنج فرسنگ. از او تا بارما پنج فرسنگ، از او تا پلی که زاب اصغر آنجا به دجله میریزد پنج فرسنگ، از او تا حدیثه دوازده فرسنگ. (نزهة القلوب...

زاب اعلی

زاب اعلی نام دو نهر است در عراق یکی زاب اعلی واقع بین موصل و اربل است که از قله کوهی ، در مرز آذربایجان سرچشمه میگیرد. این رود در آغاز جریان در مسیر خود برنگ سرخ تیره است و پس از عبور از کوهها و صحراها و فراز و نشیبها بتدریج صافی گردد تا آنکه به محلی...

جستجوی بیشتر برای ز*

  جستجو در وب برای ز*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ز*
  جستجو در تصاویر برای ز*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ز*
  جستجو در فیلم ها برای ز*
  جستجو در لینکها برای ز*
  جستجو در اخبار برای ز*
  جستجو در دیکشنری برای ز*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ز*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ز*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی