برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 6,811 نتیجه یافته شده در جستجوی ش*

ش

حرف شانزدهم از الفبای فارسی و سیزدهم از حروف هجای عرب و بیست و یکم از حروف ابجد و در حساب ترتیبی نماینده عدد شانزده است و به حساب جُمًّل آن را به سیصد دارند. نام آن در فارسی وعربی شین است . در تهجی عبرانی که اصل تهجّی عربی است نام این حرف شین است که...

شائن

نعت قیاسی از شین . رجوع به شین شود.

شاباهی

بقول الغافقی شبه و شبهان درختی است خاردار... و به سریانی آن را شاباهی نامند و آن به یونانی فالیورس است . (ابن البیطار). به سریانی نام درختی است که حب آن شبیه به شهدانه است . رجوع به شبه و شبهان شود....

شآبیب

(از: ش اب ) ج ِ شوبوب . (اقرب الموارد) (دهار). رجوع به شوبوب شود.

شائه

رجل شائة البصر; مرد تیزبینائی . (منتهی الارب ). حاسد. ج . شُوًّه . (اقرب الموارد)....

شابای

از قرای مرو است . رجوع به شابا و معجم البلدان شود.

شآفة

به خشم آوردن .(منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). بیرون آمدن ریش در پای . ریش شدن ناخن پای . (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). ترس از رسیدن چشم زخم . ترس ازراه نمودن کسی را که خوش آیند نباشد دیگری را. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب )....

شائیدن

لائق بودن . (غیاث ). رجوع به شاییدن شود. ...

شابجن

قریه ای است از قرای سغد در نواحی سمرقند. (سمعانی ).

شآم

نام کشوری است . (صحاح اللغة). تحریری از شام باشد. رجوع به شام شود. (ص نسبی ) منسوب به شام که شامی نیز خوانند. (از اقرب الموارد). رجوع به شامی شود....

جستجوی بیشتر برای ش*

  جستجو در وب برای ش*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ش*
  جستجو در تصاویر برای ش*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ش*
  جستجو در فیلم ها برای ش*
  جستجو در لینکها برای ش*
  جستجو در اخبار برای ش*
  جستجو در دیکشنری برای ش*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ش*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ش*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی