برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 2,949 نتیجه یافته شده در جستجوی ص*

صاء

لغتی است در صاءَة و آن آب و جز آن از پلیدی است که در سلا، یا بر سر بچه باشد در رحم و بعد ولادت بیرون آید. (منتهی الارب ).

صائب

نعت فاعلی از صواب . رسا. رساننده . (غیاث اللغات ). باران ریزان . نقیض خاطی . و منه المثل : مع الخواطی سهم صائب . (منتهی الارب ). راست و درست : حدس صائب . رای صائب: پس ملک بهتر داند و رای او در این معنی صائب تر باشد. (تاریخ برامکه ). امیری صائب تدبیر...

صائت

نعت فاعلی از صوت . فریادکننده . (منتهی الارب ). آوازدهنده .

صائح

نعت فاعلی از صیحة.

صائد

شکاری . (اِخ ) ابن صائد شخصی است که بر وی گمان دجال داشتند. (منتهی الارب )....

صائد نهدی

رجوع به صائدیة و صاید نهدی شود.

صائدی

منسوب به صائد که بطنی است از همدان و نام وی کعب بن شرحبیل است . (منتهی الارب ). و در فن رجال لقب زیادبن عریب ، سالم بن عماره ، عمار، سعیدبن قیس و چند تن دیگر است . (از ریحانةالادب ج 2 ص 410)....

صائر

نعت فاعلی از صیر. (اِ) صائرالباب ; شکاف در. (منتهی الارب ). دَرز در....

صائری

منسوب به صائر و آن قریه ای است در یمن یا وادیی است به نجد. رجوع به صائر شود.

صائغ

نعت فاعلی از صوغ . زرگر. (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ) (منتخب اللغات ). ریخته گر. ج ، صاغَة. صواغ . صیاغ ....

جستجوی بیشتر برای ص*

  جستجو در وب برای ص*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ص*
  جستجو در تصاویر برای ص*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ص*
  جستجو در فیلم ها برای ص*
  جستجو در لینکها برای ص*
  جستجو در اخبار برای ص*
  جستجو در دیکشنری برای ص*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ص*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ص*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی