برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 622 نتیجه یافته شده در جستجوی ض*

ضائنة

تانیث ضائن . ج ، ضوائن . (منتهی الارب ).

ضاب

درختی تلخ مثل حنظل و زقّوم . (آنندراج ) (غیاث اللغات ).

ضابث

نعت فاعلی از ضَبث . رجوع به ضَبث شود.

ضابح

اسب بابانگ. ج ، ضوابح . (منتهی الارب ).

ضابط

فراهم آورنده . نگاهدارنده . نگاهدارنده چیزی . آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طرف سلطان بس باشد. شِحنه: گرد عالم گشتن چه سود، پادشاه ضابط باید. (تاریخ بیهقی ).پادشاه ضابط باید، چون ملکی و بقعتی بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست بمملکت دیگر یازد......

ضابع

نعت فاعلی از ضبع: ناقة ضابع; شتر بازویازنده در رفتن . فَرس ضابع; اسب تیزرفتار یا بسیاررو یا گردن پیچان یک جانب رونده . (منتهی الارب )....

ضابن

بنوضابن . قبیله ای است . (منتهی الارب ).

ضابوک

آنکه در خواب چنان نماید که مردم را فروگرفته است . (مهذب الاسماء) ....

ضابی

خاکستر نرم ، یا عام است . (منتهی الارب ). خاکستر. (مهذب الاسماء). خاکستر گرم ، یا عام است . (آنندراج ). خُلواره .و ظاهراً خاکستر نرم در منتهی الارب غلط کتابت است .

ض

نشانه حرف پانزدهم است از الفبای عرب و نام آن ضاد است و در حساب جُمّل آن را به هشتصد دارند و در حساب ترتیبی عربی نماینده عدد پانزده و در فارسی هجده است و آن یکی ازدو حرف مختص به عرب است ، یعنی «ض » و «ظ»، و در فارسی این حرف نباشد و آن از حروف هفتگانه...

جستجوی بیشتر برای ض*

  جستجو در وب برای ض*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ض*
  جستجو در تصاویر برای ض*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ض*
  جستجو در فیلم ها برای ض*
  جستجو در لینکها برای ض*
  جستجو در اخبار برای ض*
  جستجو در دیکشنری برای ض*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ض*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ض*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی