برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 6,958 نتیجه یافته شده در جستجوی ع*

عائد

بازگردنده . زیارت کننده بیمار. ج ، عَود، عُوًّد، عُوّاد. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ). (اِ) آنچه به کسی مسترد شود و بازگردد از وجوه نقد و جز آن . (ناظم الاطباء). رجوع به عاید شود....

عائل

از عیل . درویش . نیازمند. ج ، عالَة و عُیًّل و عَیلی . (منتهی الارب ) (آنندراج ): زنده از تو شاد از تو عائلی مغتذی بی واسطه بی حائلی .مولوی .(از عول ) غالب از هر چیزی . ترازوی مایل . (منتهی الارب )....

عابسی

نسبت است به بنی عابس از بکربن وائل . (از الانساب سمعانی ). مولف لباب الانساب نویسد: صحیح این نسبت عایشی است نه عابسی .

عاجز آمدن

ناتوان ماندن . قادر نبودن . توانا نبودن: چنان نبشتی که از آن نیکوتر نبودی چنانکه دبیران استاد در انشاء آن عاجز آمدندی . (تاریخ بیهقی ).آن را که مصطفی چو همه عاجز آمدنددر حرب روز بدر بدو داد رایتش .ناصرخسرو.رشته تا یکتاست آن را زور زالی بگسلدچون دو تا...

عائدات

ج ِ عائدة. رجوع به عائدة شود.

عابیة

زن نیکوروی حسنة. (منتهی الارب ) (آنندراج ). زن زیبا. گویند: جاریة عابیة. (اقرب الموارد).

عاجزانه

بحالت عجز. بحالت ناتوانی . مانند عاجز: گفت کلمتی عاجزانه بگویم باشد که آب حلم شاه آتش غضب او را سکون دهد. (سندبادنامه ص 158). و رجوع به عاجز شود.

عائد شدن

در تداول فارسی زبانان نصیب گشتن . به دست آمدن . سود بردن .

عائلی

درویشی . (غیاث اللغات از لطائف ).

عات ٍ

متکبر و درگذرنده از حد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). عاتی . رجوع به عاتی شود.

جستجوی بیشتر برای ع*

  جستجو در وب برای ع*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ع*
  جستجو در تصاویر برای ع*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ع*
  جستجو در فیلم ها برای ع*
  جستجو در لینکها برای ع*
  جستجو در اخبار برای ع*
  جستجو در دیکشنری برای ع*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ع*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ع*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی