برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 41 تا 50 از 3,142 نتیجه یافته شده در جستجوی غ*

غابون

یکی از مستعمرات فرانسه است در افریقای غربی در خلیج گینه از یک درجه عرض شمالی تا یک درجه و پنجاه دقیقه عرض جنوبی در طول ساحل امتداد یافته فرانسویها ابتداء این جا را ضبط کرده و بتدریج دایره نفوذ خود رابه سوی شمال و جنوب و مشرق رسانیده اند. از طرف مشرقتا...

غاچقو

قصبه مستحکمی است در هرسک ، واقع در 55 هزارگزی شمال شرقی تربین ، نزدیک حدود قره طاغ در بستر رودخانه غراشانیچه که تابع نهر نارنته است جای دارد. (قاموس الاعلام )....

غائی

منسوب به غایت که بمعنی نهایت چیزی است . (غیاث اللغات ).-علت غائی ; یکی از علل چهارگانه . رجوع به علت غائی شود....

غابة

زمین پست هموار. گروه مردمان . نیزه دراز یا نیزه لرزان . بیشه درختان انبوه و درهم پیچیده ، یقال : لیث غابة. ج ، غاب و غابات . اَجَمه . مرغزار. نیزار. نیستان . (منتهی الارب ). و در معجم البلدان آرد، هوازنی گفته است : غابة; زمینی است گود و پست و هموار که...

غاچ کردن

غاچ دادن . غاچ کردن خربزه ; تقسیم آن به قطعات بوسیله چاقو و مانند آن .

غ

حرف بیست و دوم است از حروف الفبای فارسی و حرف نوزدهم از الفبای عربی و آخرین از حروف ابجد و در حساب جُمًّل آن را به هزار دارند و نام آن غین است ، و غین معجمه و غین منقوطه نیز گویند. و آن از حروف مستعلیة و حلق و مجهورة و مصمته و مائیة و قمریة، و نیز از...

غابی

در انساب سمعانی آرد: والمشهور بهذه النسبة محمدبن عبداللّه الغابی روی عن جعفربن احمدبن علی بن بیان المصری عنه عن مالک . قال ابن ماکولا و لم اجدهم یرضون جعفراو روی عن جعفر عمربن العباس القاضی بغرة - انتهی ....

غاچینه

نام ترکی گاچینه . رجوع به همین کلمه شود....

غائب

نعت فاعلی از غیبت . نهان . ناپدید. نابدید. (منتهی الارب ). پنهان . ناپیدا. (دهار). ناپدیدار. خلاف حاضر. آنکه حاضر نیست . آنکه حضور ندارد. مقابل شاهد و حاضر و رجوع به شاهد در اساس الاقتباس ص 333 شود. و اسم است آنچه را که پنهان شود. (منتهی الارب ). و غائبک...

غابیاء

بعض حجرة الیربوع . (ذیل اقرب الموارد از اللسان ).

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی