برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 20,728 نتیجه یافته شده در جستجوی م*

مآرب

ج ِ مَارَبَة. (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (اقرب الموارد). نیازها. حاجتها: قال هی عصای اتوکوا علیها و اهش بها علی غنمی و لی فیها مآرب اخری .(قرآن 20/18). دیگری به قوت عقل بر مطالب و مآرب خویش رسیده . (کلیله و دمنه ). برادران...

مآرین

ج ِ مِئران . (منتهی الارب ) (آنندراج )(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مئران شود.

مآزب

ج ِ مِئزاب .(منتهی الارب ذیل ازب ). رجوع به مئزاب و مآزیب شود.

مآزر

ج ِ مِئزَر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مئزر شود.

م

حرف بیست و هشتم از الفبای فارسی و حرف بیست و چهارم از الفبای ابتثی (حروف هجای عربی که به ترتیب الف . ب . ت . ث آید، مقابل ابجدی ) و حرف سیزدهم از الفبای ابجدی است و در حساب جمل آن را به چهل دارند و آنرا میم گویند و بدینسان نویسند: «م « »م'» «'م'«...

مآزف

ج ِ مازفة. (اقرب الموارد) (محیط المحیط) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء ذیل مازفة). رجوع به مازفه شود.

مآب

بازگشتن . (تاج المصادر بیهقی ). بازگشتن . اَوب . اِیاب . اِیّاب . اَوبَة. اَیبَة. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). آب من سفره اوبا و مآباً; از سفر خویش بازگشت . (از اقرب الموارد). (اِمص ) بازگشت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):...

مآزم

ج ِ مَازِم . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به مازم شود.

مآبض

ج ِ مَابِض . (منتهی الارب )(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مابض شود.

مآزیب

ج ِ مِئزاب . (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد ذیل ازب ) . ج ِ میزاب .(منتهی الارب ذیل وزب ). رجوع به مئزاب و میزاب شود....

جستجوی بیشتر برای م*

  جستجو در وب برای م*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای م*
  جستجو در تصاویر برای م*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای م*
  جستجو در فیلم ها برای م*
  جستجو در لینکها برای م*
  جستجو در اخبار برای م*
  جستجو در دیکشنری برای م*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای م*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای م*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی