برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 9,105 نتیجه یافته شده در جستجوی ن*

ن

حرف بیست و نهم از الفبای فارسی و حرف بیست و پنجم از الفبای عربی (ابتث ) است و در حساب جُمًّل آن را به پنجاه گیرند. نام آن نون و از حروف هوائی است . (برهان ، در کلمه هفت حرف هوائی ) و از حروف شمسیه و از حروف یرملون واز حروف زلاقه است . (المزهر). اصطلاح...

نا

حرف نفی است بر مشتقات و صفات که کنایه از اسم فاعل و اسم مفعول است داخل میگردد. (غیاث ). بر کلمه درآید که محمول باشد بر منفی بطریق مواطات چنانکه دردمند و هوشیار که نادردمند و ناهوشیار خوانند. (آنندراج ). از ادات نفی و سلب است ، اوستائی an، هندی باستان...

ناآباد

ویران شده . خراب شده . (ناظم الاطباء). مقابل کلمه آباد. بایر. خراب . ویران . ویرانه : تخریب ، ناآباد کردن چیزی را. خَرِبَة; جای ویران و ناآباد. اَخْرَبَه ُ; ناآبادگردانید او را. (منتهی الارب ). و رجوع به آباد شود.

ناآبادان

ناآباد. غیرمعمور. ویرانه . مقابل آبادان . رجوع به آبادان شود. متروک . بی رونق....

ناآجده

آجیده نشده . سوراخ نشده . ناسفته . نیندوده . بدون روکش . غیرمنقور. مقابل آژده و آجده . رجوع به آژده شود....

ناآشنا

غیر معروف . ناشناس . (ناظم الاطباء). بیگانه . غریب . نامعلوم . مردی ناآشنا. ناشناس . شُطسی ّ; ناآشنا، زیرک ، سرکش . (منتهی الارب ): تَذَمٌّر; دیگرگون و ناآشنا گردیدن . (از منتهی الارب ): چنین داد [ گشتاسب ] پاسخ [ بچوپان ] که ای نامداریکی کوه تازم دلیر...

ناآمیختنی

که قابل آمیزش نیست . مقابل آمیختنی . رجوع به آمیختنی و آمیختن شود.

نائح

نوحه کننده . (منتهی الارب ). زن نوحه کننده و زاری کننده بر شوی . (ناظم الاطباء). ج ، نَوح . (منتهی الارب )، نُوًّح . جج ، اَنواح . (ناظم الاطباء).

نااصل

آن که اصل و نژاد ندارد و بدنژاد و نانجیب و بداخلاق. (ناظم الاطباء). هجین . (منتهی الارب ). فرومایه . دون . پست فطرت . که نژاده نیست . بدل . بدلی . تقلبی . بداصل ، دشنامی است عوام را....

ناآخته

ناآهیخته . برنکشیده . نیفراشته . مقابل آخته . رجوع به آخته شود.

جستجوی بیشتر برای ن*

  جستجو در وب برای ن*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ن*
  جستجو در تصاویر برای ن*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ن*
  جستجو در فیلم ها برای ن*
  جستجو در لینکها برای ن*
  جستجو در اخبار برای ن*
  جستجو در دیکشنری برای ن*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ن*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ن*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی