برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 3,650 نتیجه یافته شده در جستجوی ه*

ه

حرف سی ویکم است از حروف هجای فارسی و بیست وهفتم از حروف هجای عربی . نام آن «ها» و نشانه آن در تحریر «ه' ، ه » است و به حساب جمل آن را به پنج دارند. و آن از حروف حلقی و ناریه و مرفوع و مصمته است و در علم نجوم و معما رمز و نشانه زهره و رمز سنه هجری...

ها

نام حرف ه' : آتش افتاد روی چادر دو تا گل مثل چشم «ها» سوخت . الهی چشمهاشان را مرده شور درآرد... (چرند و پرند تالیف دهخدا از روزنامه ایران کنونی ). هاء دوچشم ، در تداول عامه هاء هوز است ....

هائب

ترسان . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ترسنده . بیمناک . (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ).

هائج

گشن تیزشده به گشنی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). گشن مایل به گشنی . شیر مست . (ناظم الاطباء). (اِ) باد خانه برانداز : و اگر در نواحی چین نکباء نکبتی هائج می گردد غبار غوغاء آن باز سر و ریش اهل کرمان می آورد. (المضاف الی بدایع الازمان ص 38). جوشش . (منتهی...

هائد

توبه کننده . (از اقرب الموارد) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). به حق بازگردنده . ج ، هود. (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

هاء دوچشم

هاء هوز.

هائر

بنای شکسته و ویران . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). و جرف هار و هائر. (نشوءاللغة ص 16).

هائع

رجل هائع لائع; مرد بددل ترسنده و سست . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مرد بددل و غردل . (از منتخب ) (صراح ) (غیاث اللغات ). رجل جائع هائع; گرسنه سخت حریص . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). رصاص هائع; ارزیز گداخته روان . لیل هائع; شب تاریک . (منتهی الارب )...

هائف

مرد زود تشنه شنونده یا سخت تشنه . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

هائل

ترساننده . هول هائل ، تاکید است . (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). هولناک و شدید و ترساننده ، مشتق از هول . (غیاث اللغات ) (آنندراج ): نشستم از برش چون عرش بلقیس بجست او چون یکی عفریت هائل .منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 51).بیابانی هائل در طی آن منازل...

جستجوی بیشتر برای ه*

  جستجو در وب برای ه*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ه*
  جستجو در تصاویر برای ه*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ه*
  جستجو در فیلم ها برای ه*
  جستجو در لینکها برای ه*
  جستجو در اخبار برای ه*
  جستجو در دیکشنری برای ه*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ه*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ه*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی