برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 2,102 نتیجه یافته شده در جستجوی و*

وابریده شدن

از هم باز شدن . از هم جدا شدن .

وابنجان

(دسکره ...) از دیه های وازکرود و قم . (تاریخ قم ص 137).

واپس بودن

عقب ماندن . دنبال ماندن: ره راست رو تا به منزل رسی تو بر ره نه ای زین قبل واپسی .سعدی (بوستان )....

وابستگان

ج ِ وابسته . منسوبین . نوکران .(از سفرنامه ناصرالدین شاه ). رجوع به وابسته شود....

واپس تافتن

رو به عقب کردن .

وائلی النجدی

(شیخ ...) عثمان بن سند، او راست : اصفی الموارد من سلسال احوال الامام خالد. در حاشیه آن کتاب حدیقة الندیة فی آداب الطریقة النقشبندیة للشیخ محمدبن سلیمان البغدادی بطبع رسیده ، مطبعةالعلمیة 1313. (معجم المطبوعات ج 2 ستون 1909).

وابستگی

حالت و چگونگی وابسته . الفت .-وابستگی بفلان امر داشتن ; علقه . علاقه بدان داشتن . نسبت . انتساب ....

وابنیت

یکی از دو شهر صقلاب که در مشرق آن قرار دارد. (شهر غربی آن خرداب نامیده میشود). (حدود العالم ص 107).

واپس تر

عقب تر. بازمانده تر: عمر همه رفت و به پس کس تریم قافله از قافله واپس تریم .نظامی .به زیر چنگ خرچنگ اندری تواز آن هر ساعتی واپس تری تو.عطار (اسرارنامه ).هر که صبر آورد گردون بر رودهر که حلوا خورد واپس تر رود.مولوی ....

وابستن

بازبستن . مولف آنندراج گوید: مرکب است از وا که به معنی گشاده است و بستن که ضد آن است و این بر کسی یا چیزی مستعمل میشود که از یک سو گشاده وآزاد و از طرف دیگر بسته و پیوسته باشد همچون درآمدن مردی در گروهی و شمردن خود را از آن گروه یا منسوب داشتن خود را...

جستجوی بیشتر برای و*

  جستجو در وب برای و*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای و*
  جستجو در تصاویر برای و*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای و*
  جستجو در فیلم ها برای و*
  جستجو در لینکها برای و*
  جستجو در اخبار برای و*
  جستجو در دیکشنری برای و*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای و*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای و*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی