برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 3,997 نتیجه یافته شده در جستجوی چ*

چابک پای

تیزپا و تندرو. چالاک و ماهر در رقص: با همه نیکویی سرود سرای رودسازی به رقص چابک پای .نظامی (هفت پیکر)....

چابک نفسی

شتاب . سرعت . تندروی . چابک سخنی: ذوق چابک نفسی ناله ربایان دارندهر کجا درد بدر تاخت عنان گیر شدیم .ظهوری (از آنندراج )....

چابک خرام

تیزگام .

چائی پزخانه

رجوع به «چای پزخانه » شود.

چابک خیزی

تندی . تیزی . عمل اشخاصی که سبک خیزند: دست حفظت بهر چابک خیزی و بربستگی بر میان شعله بربندد نطاق از برگ کاه .عرفی (از بهار عجم )....

چائی جان

محلی در راه رامسر به رشت . رجوع به چایجان شود.

چابکدست

تیزدست . ماهر. جلدکار. باوقوف . شتابکار: رجل دمشق الیدین ; مرد شتابکار چابکدست . مدره ; چرب زبان و چابک دست وقت خصومت و کارزار. (منتهی الارب ): از روی تو نسختی به چین بردستندآنجا که دو صد بتگر چابکدستنددر پیش مثال روی تو بنشستندانگشت گزیدند و قلم بشکستند.؟...

چائی چی

رجوع به «چای چی » شود.

چابک دستی

استادی . مهارت . چالاکی: به چابکدستی و استادکاری کنی در کار این قصر استواری .نظامی (خسرو و شیرین ).از حکم تقدیر مقدران آسمانی و چابکدستی مهندسان لامکانی . (ترجمه محاسن اصفهان ص 57). حقایق خرده کاری و چابکدستی بتقدیم رسانیده . (ترجمه محاسن اصفهان ص 6...

چائی دارچین

رجوع به «چای دارچین » شود.

جستجوی بیشتر برای چ*

  جستجو در وب برای چ*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای چ*
  جستجو در تصاویر برای چ*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای چ*
  جستجو در فیلم ها برای چ*
  جستجو در لینکها برای چ*
  جستجو در اخبار برای چ*
  جستجو در دیکشنری برای چ*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای چ*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای چ*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی