برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,168 نتیجه یافته شده در جستجوی آ*

آ

(حر.) «آ» یا «الف ممدوده » نخستین حرف از الفبای فارسی ؛ اولین حرف از حروف ابجد، برابر با عدد «1».

آ

هان ! هلا! آی !

آئورت

(ئُ) [ فر. ] (اِ.) سرخرگ بزرگی که به بطن چپ قلب متصل است و خون تصفیه شده را به تمام بدن می رساند، بزرگ سرخرگ . (فره )

آب

خفته (بِ خُ تِ) (اِمر.) 1 - آب راکد. 2 - ژاله . 3 - برف . 4 - تگرگ . یخ . 5 - شیشه ، بلور. 6 - شمشیر (در غلاف ).

آب

دهان (بِ دَ) (اِمر.) آبی لزج و اندکی قلیایی که از غده های دهان ترشح گردد و وقتی با غذا آمیخته شود موجب سهولت هضم آن می گردد، بزاق .

آب

رز (بِ رَ)(اِمر.) 1 - شراب ، می . 2 - آب زهر.

آب

خانه (نِ) (اِمر.) مستراح ، مبرز، مبال .

آب

[ په . ] ( اِ.) مایعی است شفاف ، بی طعم و بی بو، مرکب از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن ؛ o 2 H ، در باور قدما یکی از چهار عنصر «آب ، آتش ، باد، خاک » محسوب می شده . معانی کنایی آب : 1 - آبرو. 2 - جلا، درخشندگی . 3 - رونق . 4 - اشک . 5 - عرق . 6 - نازکی . 7 - شادابی . 8 - زیبایی و شکوه . 9 - مَنی ، نطفه . 10 - ارج ، قیمت . 11 - پیشاب ، ادرار. 12 - عصاره ، شیره . 13 - رود، نهر. 14 - بزاق ، آب دهان . ؛ ~در هاون کوبیدن کار بیهوده کردن . ؛ ~از ~ تکان نخوردن ک نایه از: آرام بودن اوضاع و احوال . ؛ ~ از دست نچکیدن کنایه از: نهایت خست و پول دوستی . ؛ ~ از سر گذشتن بی فایده شدن چاره و تدبیر. ؛ ~ از دریا بخشیدن از دیگران مایع گذاشتن ، از حساب دیگران بخشیدن . ؛ ~بر در کسی ریختن خدمت آن کس را کردن . ؛ ~ پاکی روی دست کسی ریختن اتمام حجت کردن ، حرف آخر را زدن . ؛ ~زیر پوست کسی رفتن کنایه از: چاق شدن . ؛ از ~ گل آلود ماهی گرفتن از وضع آشفته سوء استفاده کردن . ؛~ از چیزی خوردن از آن چیز بهره مند شدن .

آب

[ سر - عبر. ] ( اِ.) 1 - یازدهمین ماه از سال سریانی برابر با «مرداد ماه ». 2 - نام ماه یازدهم سالِ یهود.

آب

ریختگی (تِ) (حامص .) آبروریزی ، افتضاح .

جستجوی بیشتر برای آ*

  جستجو در وب برای آ*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آ*
  جستجو در تصاویر برای آ*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آ*
  جستجو در فیلم ها برای آ*
  جستجو در لینکها برای آ*
  جستجو در اخبار برای آ*
  جستجو در دیکشنری برای آ*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آ*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی