برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی انتقام

انتقام

(اِ تِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) کینه کشیدن . 2 - (اِمص .) خونخواهی ، کینه توزی .

جستجوی بیشتر برای انتقام

  جستجو در وب برای انتقام
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای انتقام
  جستجو در تصاویر برای انتقام
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای انتقام
  جستجو در فیلم ها برای انتقام
  جستجو در لینکها برای انتقام
  جستجو در اخبار برای انتقام
  جستجو در دیکشنری برای انتقام
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای انتقام

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی