برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 51 تا 60 از 3,260 نتیجه یافته شده در جستجوی ا*

ابد

(اَ بَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - زمانی که آن را نهایت نباشد، همیشه جاوید. مق ازل . 2 - قدیم ، ازلی . ؛حیات ~ زندگی جاوید.

ابداً

(اَ بَ دَ نْ) [ ع . ] (ق .) 1 - هرگز، هیچ وقت . 2 - به هیچ روی ، به هیچ وجه .

ابداء

( ا ِ) [ ع . ] (مص م .) 1 - آغاز کردن ، شروع کردن . 2 - آشکار کردن .

ابداع

(ا ِ) [ ع . ] (مص م .) 1 - نوآوردن ، نو پیدا کردن ، ایجاد، اختراع . 2 - شعر نو گفتن ، به طرز نو شعر سرودن . 3 - کند شدن مرکب در رفتار، درماندن .

ابدال

( اَ ) [ ع . ] (ص . اِ.)جِ بدل یا بدیل . 1 - نیکان ، صالحان ، که جهان به برکت وجود ایشان برپاست . 2 - نجیبان ، شریفان .

ابدال

( اِ ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - عوض و بدل کردن . 2 - قرار دادن حرفی به جای حرفی دیگر برای دفع ثقل و سنگینی . 3 - یکی از اقسام نه گانة وقف مستعمل چون تبدیل تاء به هاء در رحمت و رحمه .

ابدالدهر

(اَ بَ دُ دَ) [ ع . ] (ق .) تا ابد، به طور همیشگی .

ابدان

( اَ ) [ ع . ] (اِ.) جِ بدن ؛ بدن ها، تن ها.

ابدی

(اَ بَ) [ ع . ] (ص نسب .) 1 - جاوید، باقی . 2 - نامی از نام های خدای تعالی .

ابدیت

(اَ بَ یَّ) [ ع . ] (مص جع .) جاودانی ، پایندگی . ج . ابدیات .

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی