برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی بازوبند

بازوبند

(بَ) (اِمر.) 1 - النگویی که به جای مچ بر بازو می بندند. 2 - نواری که به نشانة عزا، داشتن مأموریت ویژه ، عضویت در جایی یا داشتن مقامی در ورزش به بازو می بندند . 3 - دعا یا قرانی که بر بازو می بندند، تعویذ. 4 - نوعی زره بازو.

جستجوی بیشتر برای بازوبند

  جستجو در وب برای بازوبند
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بازوبند
  جستجو در تصاویر برای بازوبند
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بازوبند
  جستجو در فیلم ها برای بازوبند
  جستجو در لینکها برای بازوبند
  جستجو در اخبار برای بازوبند
  جستجو در دیکشنری برای بازوبند
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بازوبند

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی