برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی تاریخ

تاریخ

[ ع . ] 1 - (مص م .) زمان چیزی را معین کردن . 2 - (اِ.) عددی که زمان را نشان بدهد. 3 - سرگذشت ها و حوادث پیشینیان . ج . تواریخ . ؛ ~ باستان (قدیم ) دربارة ادواری از ازمنة بسیار قدیم بحث می کند و تا انقراض امپراتوری روم غربی به سال 476 م . خاتمه می یابد. ؛ ~ قرون وسطی دربارة ادواری بحث می کند که مابین تاریخ قدیم و تاریخ جدید قرار دارد. ؛ ~ جدید از زمان کشف قارة امریکا آغاز می شود. ؛ ~ معاصر از حوادث زمان ما یا منسوب به ازمنه ای که هنوز شواهد و آثار آن موجود است بحث می کند.

جستجوی بیشتر برای تاریخ

  جستجو در وب برای تاریخ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای تاریخ
  جستجو در تصاویر برای تاریخ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای تاریخ
  جستجو در فیلم ها برای تاریخ
  جستجو در لینکها برای تاریخ
  جستجو در اخبار برای تاریخ
  جستجو در دیکشنری برای تاریخ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای تاریخ

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی