برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی حجاب

حجاب

(حِ) [ ع . ] (اِ.) 1 - پرده ، ستبر. 2 - نقابی که زنان چهرة خود بدان پوشانند، روبند، برقع . 3 - چادری که زنان سرتاپای خود را بدان پوشانند.

حجاب

(حُ جّ) [ ع . ] (اِ.) جِ حاجب ؛ پرده داران .

جستجوی بیشتر برای حجاب

  جستجو در وب برای حجاب
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای حجاب
  جستجو در تصاویر برای حجاب
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای حجاب
  جستجو در فیلم ها برای حجاب
  جستجو در لینکها برای حجاب
  جستجو در اخبار برای حجاب
  جستجو در دیکشنری برای حجاب
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای حجاب

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی