برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 618 نتیجه یافته شده در جستجوی ح*

ح

(حر.) هشتمین حرف از الفبای فارسی ، برابر با عدد 8 در حساب ابجد.

حاتم

(تِ) [ ع . ] (اِ. ص .) 1 - حاکم ، قاضی . 2 - غُراب ، زاغ . (?(حاج (جّ) [ ع . ] (اِفا.) حج کننده ، حج گزار. ج . حجاج .

حاجات

[ ع . ] (اِ.)جِ حاجت ؛ نیازها، خواهش ها.

حاجب

(جِ) [ ع . ] (اِ.) 1 - ابرو. 2 - پرده دار، دربان .

حاجت

برداشتن ( ~. بَ تَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) مراد خواستن ، نیاز بردن .

حاجت

(جَ) [ ع . حاجة ] (اِ.) 1 - ضرورت ، نیاز. 2 - امید، آرزو. ج . حاجات ، حوائج .

حاجت داشتن

( ~. تَ) [ ع - فا . ] (مص ل .) احتیاج داشتن ، نیازمند بودن .

حاجت روایی

( ~. رَ) [ ع - فا . ] (حامص .) 1 - برآمدن حاجت . 2 - برآوردن حاجت ، روا کردن حاجت .

حاجتمند

( ~. مَ) [ ع - فا. ] (ص مر.) 1 - تهی - دست . 2 - نیازمند.

حاجز

(جِ) 1 - (اِفا.) جدا کنندة دو چیز، آنچه میان دو چیز واقع شود، مانع ، حایل . 2 - (اِ.) پردة میان اعضای سینه و اعضای شکم .

جستجوی بیشتر برای ح*

  جستجو در وب برای ح*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ح*
  جستجو در تصاویر برای ح*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ح*
  جستجو در فیلم ها برای ح*
  جستجو در لینکها برای ح*
  جستجو در اخبار برای ح*
  جستجو در دیکشنری برای ح*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ح*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی