برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی خاتم

خاتم

(تِ) [ ع . ] 1 - (اِفا.) ختم کننده . 2 - (اِ.) پایان ، عاقبت .

خاتم

(تَ) [ ع . ] (اِ.)1 - انگشتری . 2 - مهر، نگین . ج . خواتم . 3 - آخری ، آخرین . 4 - اشیایی مثل قاب عکس ، جای قلم و مانند آن که بر روی آن با عاج ، استخوان ، فلز و چوب زینت کاری و نقش و نگار شده باشد.

جستجوی بیشتر برای خاتم

  جستجو در وب برای خاتم
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خاتم
  جستجو در تصاویر برای خاتم
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خاتم
  جستجو در فیلم ها برای خاتم
  جستجو در لینکها برای خاتم
  جستجو در اخبار برای خاتم
  جستجو در دیکشنری برای خاتم
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خاتم

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی