برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی خاثر

خاثر

(ثِ) [ ع . ] (ص .) 1 - بسته ، دلمه شده . 2 - شوریده دل . 3 - تباه عقل گشته .

جستجوی بیشتر برای خاثر

  جستجو در وب برای خاثر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خاثر
  جستجو در تصاویر برای خاثر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خاثر
  جستجو در فیلم ها برای خاثر
  جستجو در لینکها برای خاثر
  جستجو در اخبار برای خاثر
  جستجو در دیکشنری برای خاثر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خاثر

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی