برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی خاد

خاد

(اِ.) زغن .

جستجوی بیشتر برای خاد

  جستجو در وب برای خاد
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خاد
  جستجو در تصاویر برای خاد
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خاد
  جستجو در فیلم ها برای خاد
  جستجو در لینکها برای خاد
  جستجو در اخبار برای خاد
  جستجو در دیکشنری برای خاد
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خاد

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی