برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی خاریدن

خاریدن

(دَ) 1 - (مص ل .) خارش کردن ، احساس خارش داشتن . 2 - (مص م .) خاراندن ، دفع خارش کردن .

جستجوی بیشتر برای خاریدن

  جستجو در وب برای خاریدن
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خاریدن
  جستجو در تصاویر برای خاریدن
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خاریدن
  جستجو در فیلم ها برای خاریدن
  جستجو در لینکها برای خاریدن
  جستجو در اخبار برای خاریدن
  جستجو در دیکشنری برای خاریدن
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خاریدن

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی