برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی خاستن

خاستن

(تَ) [ په . ] (مص ل .) 1 - برپا شدن ، بلند شدن . 2 - پدید آمدن . 3 - عاید شدن ، فایده داشتن .

جستجوی بیشتر برای خاستن

  جستجو در وب برای خاستن
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خاستن
  جستجو در تصاویر برای خاستن
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خاستن
  جستجو در فیلم ها برای خاستن
  جستجو در لینکها برای خاستن
  جستجو در اخبار برای خاستن
  جستجو در دیکشنری برای خاستن
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خاستن

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی