برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی خاسته

خاسته

(تِ) (ص مف .) 1 - بلند شده . 2 - پدید آمده .

جستجوی بیشتر برای خاسته

  جستجو در وب برای خاسته
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خاسته
  جستجو در تصاویر برای خاسته
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خاسته
  جستجو در فیلم ها برای خاسته
  جستجو در لینکها برای خاسته
  جستجو در اخبار برای خاسته
  جستجو در دیکشنری برای خاسته
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خاسته

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی