برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی خاستگاه

خاستگاه

(اِمر.)جایی که چیزی ازآن برمی خیزد یا در آن پدید می آید، منشأ، منبع .

جستجوی بیشتر برای خاستگاه

  جستجو در وب برای خاستگاه
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خاستگاه
  جستجو در تصاویر برای خاستگاه
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خاستگاه
  جستجو در فیلم ها برای خاستگاه
  جستجو در لینکها برای خاستگاه
  جستجو در اخبار برای خاستگاه
  جستجو در دیکشنری برای خاستگاه
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خاستگاه

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی