برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 91 تا 100 از 1,029 نتیجه یافته شده در جستجوی خ*

خالصه

(لِ ص ) [ ع . خالصة ] (اِ.) زمینی که متعلق به دولت باشد.

خالق

(لِ) [ ع . ] (اِفا.) آفریننده ، خلق کننده .

خاله

(لِ) [ ع . خالة ] (اِ.)خواهر مادر. ج .خالات .

خاله زنک

( ~. زَ نَ) (ص مر.) (کن .) شخص دارای رفتار و گفتار مبتذل ، سخن چین و پی گیر موضوع های بی اهمیت و غیرجدی .

خالو

(اِ.) دایی ، برادر مادر.

خالکوبی

(حامص .) عمل نقش زنی به وسیلة سوزن بر پوست بدن .

خالی

[ ع . ] (ص .) 1 - تهی . 2 - آزاد، رها.

خالی بندی

(بَ) (حامص .) لاف زنی ، دروغ - گویی .

خالی کردن

(کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) 1 - تهی کردن . 2 - خلوت کردن .

خالیه

(لِ یَ) [ ع . خالیة ] (ق .) گذشته ، قدیم .

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی