برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 11 تا 20 از 1,029 نتیجه یافته شده در جستجوی خ*

خاثر

(ثِ) [ ع . ] (ص .) 1 - بسته ، دلمه شده . 2 - شوریده دل . 3 - تباه عقل گشته .

خاج

[ ارمن . ] (اِ.) 1 - صلیب ، چلیپا. 2 - یکی از خال های ورق ، گشنیز.

خاج

(اِ.) نرمة گوش که در آن گوشواره کنند.

خاخام

[ عبر. ] (اِ.) عنوان پیشوایان دینی یهود؛ ربانی .

خاد

(اِ.) زغن .

خادر

(دِ) [ ع . ] (ص .) 1 - پرده نشین . 2 - سست ، کسل . 3 - متحیر، سرگشته .

خادع

(دِ) [ ع . ] (اِفا. ص .)فریبنده ، خدعه کننده .

خادم

(دِ) [ ع . ] (اِفا.) خدمتگزار، مستخدم . ج . خُدّام .

خادمه

(دِ مِ) [ ع . خادمة ] (اِفا.) خدمتکار زن ، کنیز، کلفت . ج . خادمات .

خاده

(دِ) (اِ.) هر چوب راست و بلند.

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی