برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 51 تا 60 از 1,029 نتیجه یافته شده در جستجوی خ*

خاسر

(س ِ) [ ع . ] (اِفا.) زیانکار، زیان رسیده .

خاسی ء

(س ِ) [ ع . ] (ص .) رانده شده ، دور داشته .

خاش

(اِ.) عاشق شوریده .

خاش

(اِ.) = خش . خشو. خوشه : مادرزن ، مادر شوهر.

خاش

(اِ.) ریزة چوب و علف .

خاشاک

(اِ.) ریزة چوب و علف و کاه .

خاشع

(ش ِ) [ ع . ] (اِفا.) فروتنی کننده .

خاشه

(ش ِ) (اِ.) نک خاشاک .

خاشک

(شَ) (اِ.) نک خاشاک .

خاص

(صّ) [ ع . ] (ص .) 1 - ویژه ،برگزیده . 2 - منفرد، ممتاز. 3 - برگزیدة قوم . ؛ ~ و عام همة افراد، افراد برگزیده و افراد عادی .

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه انگلیسی  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی