برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی در

در

(دَ رّ) [ ع . ] (اِ.) 1 - شیر، فراوانی شیر. 2 - نیکی ، نیکی بسیار. 3 - غنیمت .

در

(دُ رّ) [ ع . ] (اِ.) مروارید. ج . دُرَر.

در

( ~.) (اِ.) پشه .

در

هم شدن ( ~. شُ دَ)(مص ل .) 1 - مخلوط شدن . 2 - آشفته شدن ، عصبانی گشتن .

در

( ~.) (اِ.) دره : (کوه ).

در

(دَ) [ په . ] (اِ.) = درب : 1 - داخل ، درون . 2 - دربار. 3 - فصل (کتاب ). 4 - موضوع ، مطلب . 5 - حرف اضافه .

در

جمله (دَ. جُ لِ) [ فا - ع . ] (ق .) خلاصه ، بالاخره .

در

هم کردن ( ~. کَ دَ) (مص م .) 1 - مخلوط کردن . 2 - آشفته کردن .

در

( ~.) [ په . ] (اِ.) آن چه که از چوب یا آهن و غیره سازند و در دیوار و اشکاف و صندوق و جز آن ها کار گذارند و باز و بسته شود. ؛این ~ و آن در این طرف و آن طرف ، این جا و آن جا. ؛ ~ باغ سبز نشان دادن کنایه از: وعده های فریبنده و پوچ دادن . ؛ ~ به روی همان پاشنه بودن کنایه از: وضع عوض نشدن . ؛ ~ و تخته به هم جور بودن کنایه از: سازگار و هماهنگ بودن .

در

هم (دَ هَ) (ص مر.) آمیخته ، مخلوط . 2 - آشفته ، شوریده .

جستجوی بیشتر برای در

  جستجو در وب برای در
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای در
  جستجو در تصاویر برای در
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای در
  جستجو در فیلم ها برای در
  جستجو در لینکها برای در
  جستجو در اخبار برای در
  جستجو در دیکشنری برای در
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای در

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی