برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 189 نتیجه یافته شده در جستجوی ذ*

ذ

(حر.) یازدهمین حرف از الفبای فارسی ، برابر با عدد 700 در حساب ابجد.

ذؤابه

(ذُ بِ یا بَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - پیشانی . 2 - محل روییدن موی بر پیشانی . 3 - شریف و اعلای هر چیز. 4 - ارجمندی .

ذئب

(ذِ) [ ع . ] (اِ.) 1 - گرگ . 2 - از صورت های فلکیِ جنوبی . ج . ذئاب ، ذؤبان .

ذا

[ ع . ] (اِ.) صاحب ، خداوند، مالک .

ذابح

(بِ) [ ع . ] (اِفا.) سربرنده ، ذبح کننده .

ذابل

(بِ) [ ع . ] (اِفا. ص .) 1 - پژمرده ، پلاسیده . 2 - لاغر، نزار. 3 - خشک شده از عطش .

ذابه

(بِ) [ ع . ] (اِفا.) سربرنده ، ذبح کننده .

ذات

[ ع . ] 1 - (پش .) پیشوندی است به معنای صاحب ، دارنده . مؤنثِ «ذو». 2 - (اِ.) حقیقت هر چیز.3 - فطرت ، جبلت . ~4 - جسم . 5 - جوهر، گوهر.

ذات البروج

(تُ لْ بُ) [ ع . ] (اِمر.) 1 - دارندة برج ها، صاحب برج ها. 2 - در نجوم قدیم فلک هشتم محسوب می شده .

ذات البین

( ~. بَ) [ ع . ] (اِمر.) آنچه میان دو کسی باشد از خوبی و بدی ، شادی و اندوه .

جستجوی بیشتر برای ذ*

  جستجو در وب برای ذ*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ذ*
  جستجو در تصاویر برای ذ*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ذ*
  جستجو در فیلم ها برای ذ*
  جستجو در لینکها برای ذ*
  جستجو در اخبار برای ذ*
  جستجو در دیکشنری برای ذ*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ذ*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی