برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,802 نتیجه یافته شده در جستجوی س*

س

(حر.) حرف پانزدهم از الفبای فارسی ، برابر با عدد 60 در حساب ابجد.

سؤر

(سُ) [ ع . ] (اِ.) پس ماندة طعام و شراب .

سآمت

(سَ مَ) [ ع . سآمة ] (اِمص .) دلتنگی ، ملامت .

سا

(اِ.) نوعی پارچه لطیف گرانبها.

سا

(اِ.) نک ساو.

سا

از ادات تشبیه ، به معنای : شبیه ، مانند.

ساباط

[ ع . ] (اِ.) سایبان ، دالان سر پوشیده .

سابح

(بِ) [ ع . ] (اِفا.) 1 - شناکننده ، شناور. 2 - تندرونده ، تندرو. ج . سابحات

سابحات

(بِ) [ ع . ] (اِفا.) فرشتگانی که میان زمین و آسمان تسبیح کنند.

سابحه

(بِ حَ یا حِ) [ ع . سابحة ] (اِفا.) مؤنث سابح ؛ 1 - شناور، شناکننده ، 2 - کشتی ، 3 - ستاره ؛ ج . سابحات ، سوابح .

جستجوی بیشتر برای س*

  جستجو در وب برای س*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای س*
  جستجو در تصاویر برای س*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای س*
  جستجو در فیلم ها برای س*
  جستجو در لینکها برای س*
  جستجو در اخبار برای س*
  جستجو در دیکشنری برای س*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای س*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی