برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 135 نتیجه یافته شده در جستجوی ض*

ض

(حر.)هجدهمین حرف از الفبای فارسی ، برابر با عدد 800 در حساب ابجد.

ضابط

(بِ) [ ع . ] (اِفا.) 1 - نگاه دارنده ، حفظ کننده . 2 - شحنه . 3 - حاکم . ج . ضوابط .

ضابطه

(بِ طَ یا طِ) [ ع . ضابطة ] (اِ.) قاعده ، دستور.

ضاجر

(جِ) [ ع . ] (اِفا.) دلتنگ ، بی آرام از غم .

ضاجع

(جِ) [ ع . ] (اِفا.)1 - مرد بر پهلو خوابیده . 2 - کاهل بسیار خسبنده . ج . ضواجع .

ضاحک

(حِ) [ ع . ] (اِفا.) خندان ، خندنده .

ضاحکه

(حِ کَ یا کِ) [ ع . ضاحکة ] 1 - (اِفا.) مؤنث ضاحک . 2 - (اِ.) دندانی که وقت که خندیدن پیدا شود، یکی از چهار دندان که مابین انیاب و اضراس است . ج . ضواحک .

ضاد

(اِ.) نام هجدهمین حرف از الفبای فارسی ، ض .

ضار

(رّ) [ ع . ] (اِفا.) زیانکار، مضر. ج . ضارین .

ضارب

(رِ) [ ع . ] (اِفا.) زننده ، کسی که می زند. ج . ضوارب . ضاربین .

جستجوی بیشتر برای ض*

  جستجو در وب برای ض*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ض*
  جستجو در تصاویر برای ض*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ض*
  جستجو در فیلم ها برای ض*
  جستجو در لینکها برای ض*
  جستجو در اخبار برای ض*
  جستجو در دیکشنری برای ض*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ض*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی