برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 63 نتیجه یافته شده در جستجوی ظ*

ظ

(حر.) بیستمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد 900 در حساب ابجد.

ظئر

(ظِ) [ ع . ] (اِ.) 1 - زن شیردار که بچة دیگری را شیر دهد، دایه . 2 - مهربان بر شخص و جز آن .

ظافر

(فِ) [ ع . ] (اِفا.) ظفر یابنده ، پیروز، فیروز.

ظالم

(لِ) [ ع . ] (اِفا.) ستمکار، کسی که ظلم می کند.

ظاهر

(هِ) [ ع . ] (اِفا. ص .) 1 - پیدا، آشکار. 2 - روی بیرونی هر چیزی .

ظاهراً

(هِ رَ نْ) [ ع . ] (ق .) در ظاهر چنان که به نظر می رسد.

ظاهرالصلاح

(هِ رُ صَّ) [ ع . ] (ص مر.) دارای ظاهر خوب و فریبنده .

ظاهربین

(هِ) [ ع - فا. ] (ص فا.) آن که فقط به ظواهر امر توجه دارد، آن که قادر به دقت در عمق مسایل نیست .

ظاهرسازی

( ~ .) [ ع - فا. ] (حامص .) 1 - وضع یا حالتی غیرواقعی ، تظاهر. 2 - آراستن و خوب جلوه دادن ظاهر.

ظاهری

( ~ .) [ ع . ] (ص نسب .) 1 - منسوب به ظاهر. 2 - قشری . 3 - کسی که به ظاهر آیات قرآن توجه می کند.

جستجوی بیشتر برای ظ*

  جستجو در وب برای ظ*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ظ*
  جستجو در تصاویر برای ظ*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ظ*
  جستجو در فیلم ها برای ظ*
  جستجو در لینکها برای ظ*
  جستجو در اخبار برای ظ*
  جستجو در دیکشنری برای ظ*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ظ*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی