برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 761 نتیجه یافته شده در جستجوی ع*

ع

(عین ) (حر.) بیست و یکمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد 70 در حساب ابجد.

عابث

(بِ) [ ع . ] 1 - (اِفا.) بازی کننده . 2 - (ص .) بیهوده .

عابد

(بِ) [ ع . ] (اِفا.) پرستنده ، عبادت کننده .

عابر

(بِ) [ ع . ] (اِفا.) راهگذر، گذرنده . ج . عابرین .

عاتر

(تِ) [ ع . ] (ص فا.)شخص دارای خانواده .

عاتکه

(تِ کِ یا کَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - کمانی که از کهنگی سرخ رنگ شده باشد. 2 - زن خوشبوی . 3 - از اسماء زنان .

عاتی

[ ع . ] (اِفا.)1 - سرکش . 2 - جبّار، سنگدل .

عاج

[ ع . ] (اِ.) 1 - بافت داخلی دندان که مینای دندان آن را در بر گرفته است . 2 - دندان فیل .

عاجز

(جِ) [ ع . ] (اِفا.) 1 - ناتوان ، ضعیف . 2 - فلج . ج . عجزه .

عاجل

(جِ) [ ع . ] 1 - (ا ِ فا.) شتاب کننده . 2 - تند، سریع . 3 - (اِ.) این جهان ، دنیا. 4 - اکنون ، زمان حال .

جستجوی بیشتر برای ع*

  جستجو در وب برای ع*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ع*
  جستجو در تصاویر برای ع*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ع*
  جستجو در فیلم ها برای ع*
  جستجو در لینکها برای ع*
  جستجو در اخبار برای ع*
  جستجو در دیکشنری برای ع*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ع*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی