برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی غاتی

غاتی

(ص .) (عا.) نک قاتی .

جستجوی بیشتر برای غاتی

  جستجو در وب برای غاتی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غاتی
  جستجو در تصاویر برای غاتی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غاتی
  جستجو در فیلم ها برای غاتی
  جستجو در لینکها برای غاتی
  جستجو در اخبار برای غاتی
  جستجو در دیکشنری برای غاتی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غاتی

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی