برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 638 نتیجه یافته شده در جستجوی غ*

غ

(حر.) بیست و دومین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد 1000 در حساب ابجد.

غاب

[ ع . ] (اِ.) سخن بیهوده ، هذیان .

غاب

[ ع . ] (اِ.) جِ غابه ؛ بیشه ها، نیستان ها.

غاب کردن

(کَ دَ) (مص م .) خراب کردن .

غابر

(بِ) [ ع . ] (ص .) 1 - گذشته ، مقابل حال و آینده . 2 - باقی ، باقی مانده .

غابه

(بِ یا بَ) [ ع . غابة ] (اِ.) 1 - زمین پست و هموار 2 - نیزة دراز. 3 - بیشه درختان انبوه و درهم پیچیده . ج . غاب و غابات .

غاتی

(ص .) (عا.) نک قاتی .

غادر

(دِ) [ ع . ] (اِفا.) بی وفا، خیانتکار.

غادیه

(یِ یا یَ) [ ع .غادیة ] 1 - (اِ.) ابر بامدادی . ج . غادیات و غوادی . 2 - بامداد. 3 - (اِفا.) مؤنث غادی ، در بامداد رونده .

غاذی

[ ع . ] (اِفا.) غذادهنده ، قوت دهنده .

جستجوی بیشتر برای غ*

  جستجو در وب برای غ*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای غ*
  جستجو در تصاویر برای غ*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای غ*
  جستجو در فیلم ها برای غ*
  جستجو در لینکها برای غ*
  جستجو در اخبار برای غ*
  جستجو در دیکشنری برای غ*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای غ*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی