برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 41 تا 50 از 638 نتیجه یافته شده در جستجوی غ*

غاژدن

(دَ) (مص م .) نک غاز کردن .

غاسق

(س ) [ ع . ] 1 - (اِفا.) تاریک شونده . 2 - (اِ.)ماه . 3 - شب تاریک .

غاش

(ص .) فریفته ، عاشق .

غاش

(اِ.) = غاوش : 1 - خیار بزرگی که برای تخم نگاه دارند. 2 - خوشة انگور نارسیده ؛ غوره .

غاش

[ ع . ] (اِفا.) 1 - غش کننده . 2 - کسی که مردم را بفریبد.

غاشیه

(یِ) [ ع . غاشیة ] (اِ.) 1 - سورة هشتادو هشتم از قرآن کریم دارای بیست و شش آیه . 2 - روپوش زین . 3 - قیامت .

غاشیه بر دوش

( ~ . بَ) [ ع - فا. ] (ص مر.) مطیع .

غاشیه دار

( ~ .) [ ع - فا. ] (ص فا.) 1 - خادم . 2 - مطیع .

غاشیه کش

( ~ . کِ) [ ع . ] (ص فا.) خادم .

غاشیه کشیدن

( ~ . کِ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) خدمت کردن ، فرمانبرداری کردن .

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی